gpolec@poczta.fm
tel. 601-226-574

STAŁY DOZÓR SERWISOWY

Moja firma świadczy usługę   STAŁEGO DOZORU SERWISOWEGO  , która „zdejmuje z głowy” mojego klienta dbanie o sprzęt i wyposażenie jakie znajduje się w jego posiadaniu. Zajmuję się w takim przypadku w imieniu klienta kompleksowo jego pompą, pompownią lub tłocznią ścieków, zestawem hydroforowym lub zestawem pomp przeciwpożarowych.


Przykładowy zakres dozoru serwisowego pompowni przeciwpożarowej :

 • ustalenie indywidualnego harmonogramu przeglądów
 • terminowa wizyta serwisowa
 • kontrola pracy automatyki sterującej i pomp
 • wymuszenie pracy pomp obejściem testującym lub linią hydrantową
 • uzgodnienia z innymi usługodawcami (np. strażak – firma świadcząca usługi kontroli ppoż budynku)
 • sporządzenie raportu technicznego na temat nadzorowanego urządzenia
 • planowanie i realizacja bieżących potrzeb konserwacyjnych
 • pogotowie serwisowe – szybkie i niezwłoczne przybycie na wezwanie

Przykładowy zakres dozoru serwisowego pompowni ściekowej :

 • ustalenie indywidualnego harmonogramu przeglądów
 • terminowa wizyta serwisowa
 • kontrola pracy automatyki sterującej i pomp
 • uzgodnienia z innymi usługodawcami (np. firma zajmująca się czyszczeniem zbiorników nieczystości płynnych)
 • planowe czyszczenie elementów układu sterowania (pływaków, sondy hydrostatycznej)
 • kontrola działania sygnalizacji stanów alarmowych
 • sporządzenie raportu technicznego na temat nadzorowanego urządzenia
 • planowanie i realizacja bieżących potrzeb konserwacyjnych
 • pogotowie serwisowe – szybkie i niezwłoczne przybycie na wezwanie (oczyszczenie pompy, naprawa automatyki)

Przykładowy zakres dozoru serwisowego pompy lub pomp obiegowych, węzła cieplnego :

 • ustalenie indywidualnego harmonogramu przeglądów
 • terminowa wizyta serwisowa
 • kontrola pracy automatyki sterującej i pomp
 • kontrola działania sygnalizacji stanów alarmowych
 • sporządzenie raportu technicznego na temat nadzorowanego urządzenia
 • planowanie i realizacja bieżących potrzeb konserwacyjnych
 • pogotowie serwisowe – szybkie i niezwłoczne przybycie na wezwanie (oczyszczenie pompy, naprawa automatyki)

 

Stały i profesjonalny dozór serwisowy zapewni mojemu klientowi, że urządzenie lub pompa jaką posiada, będzie miała we właściwym czasookresie  : przegląd techniczny, odpowiednie i terminowe prace konserwacyjne i będzie wykorzystywana w pełnosprawnym stanie technicznym przez co ekonomia układu zawsze będzie najwyższa a energia elektryczna nie będzie marnotrawiona bez potrzeby !!!

Nie musisz się uczyć i zajmować czymś na czym się nie znasz lub nie chcesz się znać ! Powierz to mi, zaufaj mojemu wieloletniemu doświadczeniu.